Kulturhus i Västerås :: Västerås domkyrka :: Husmiljö i Arboga
     

Nyheter

Bli medlem
Den årliga medlemsavgiften är  200 kr
per person, 300 kr för familj och 500 kr
för företag. Klicka här

Program förslag
Här kan du som medlem lämna förslag
på program. Det kan röra sig om studie-
resor, föredrag och seminarier. Klicka här

Anmälan till aktiviteter
Här kan du som medlem anmäla dig
till föreningens aktiviteter. Klicka här

Kontakt

Västmanlands Kulturmiljöförening
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Sekreterare Lars Gren

e-post: lars@gren.se

 

 

Styrelsen och valberedningen

Ordinarie ledamöter
Minoo Akhtarzand, ordförande
Lars Gren, sekreterare
Hjördis Häll, kassör
Elisabeth Forsberg
Wenche Engström
Silvia Pettersson


Suppleanter
Mats Hansson
Dan Linder
 

Valberedning
Eva Sjögren, sammankallande
Torsten Källberg
Birgitta Karlsson


Revisorer
Ingrid Högsberg
Thomas Hendel
 

Revisorssuppleanter
Per Vannesjö
Agneta Tersmeden Hendel