Nyheter

  • Bli medlem
    Den årliga medlemsavgiften är 200 kr per person, 300 kr för familj och 500 kr för företag. Klicka här
  • Anmälan till aktiviteter
    Här kan du som medlem anmäla dig till föreningens aktiviteter. Klicka här
  • Programförslag
    Här kan du som medlem lämna förslag på program. Det kan röra sig om studieresor, föredrag och seminarier. Klicka här

Kontakt

Västmanlands Kulturmiljöförening
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås


Vice ordförande George Samourkas, e-post: samourkas@telia.com

Sekreterare Lars Gren, e-post: lars@gren.se

 

 

Bankgiro:147-4055
 

 

Bli medlem

Välkommen att fylla i dina namn och adressuppgifter nedan så kommer vi att registrera dig som medlem i föreningen.
Vänligen betala in årsavgiften till bankgiro nr 147-4055 inom 30 dagar.
 

Namn

Adress

Post nummer

Ort

Telefon

Epost

Meddelande